سیستم رزرواسیون پارکینگ فرودگاهی

کارفرما
شرکت Oriant Handel GmbH
زبان ها
آلمانیانگلیسیهلندی
زمان شروع
اردیبهشت 1400
مدت زمان اجرا
3 ماه
نمونه کار طراحی سایت و پرتال گروه ویرانیک - سیستم رزرواسیون پارکینگ فرودگاهی
نمونه کار طراحی سایت و پرتال گروه ویرانیک - سیستم رزرواسیون پارکینگ فرودگاهی
موضوع

سامانه پارکینگ استارت آپی است که با هدف ارائه پارکینگ ارزان قیمت نزدیک فرودگاه ها ایجاد شده است. این سامانه واسط بین تامین کنندگان و مشتریان است و با دریافت کمیسیون از تامین کنندگان درآمدزایی می کند.

تامین کنندگان در این سامانه پارکینگ های مستقل اطراف فرودگاه ها هستند که می توانند در سامانه ثبت نام کرده و سرویس های خود را برای رزرو اضافه کنند. مشتریان هم مسافرانی هستند که به دنبال صرفه جویی در هزینه پارکینگ خودروی خود هستند.

این سامانه از دو نوع سرویس ولت و شاتل پشتیبانی میکند و روی فرودگاه های دو کشور آلمان و هلند متمرکز است اما نیم نگاهی هم برای آینده به فرودگاه های بلژیک دارد.